האם רשאי לשמש כשליח ציבור מי שמחובר לגופו צנטר (קטטר)?

תאריך: 
11/10/19 י"ב תשרי התש"פ
x

Audio Playlist