ציבור שיצאו לחו"ל ואין עמם ספר תורה, האם רשאים לקרוא ההפטרה בברכה?

תאריך: 
17/11/19 י"ט חשון התש"פ
x

Audio Playlist