דילוג לתוכן העיקרי

דברי הספד ותנחומים על אשת חיל סעדה בת יחיא ע"ה

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א הגיע עם משלחת מנהיגי ציבור דיינים ותלמידי חכמים למסור דברי הספד ונחומים לכבור מו"ר הרב רצון ערוסי על פטירת אימו מרת סעדה בת יחיא ע"ה. הרב עמד בדבריו על חשיבות חינוך ללימוד הלכה ודקדוקי מצוות כמגן ליצר הרע.