דילוג לתוכן העיקרי

המאמין בכוחות מיוחדים שיש לתרפים, האם נחשב הוא לעובד עבודה זרה, מחרף ומגדף?