הנחיות הלכתיות עקב הסכנות מוירוס הקורונה

הוראות משרד הבריאות מחייבות, חמירא סכנתא מאיסורא.

כל בית כנסת אשר יש בו למעלה מ- 100 מתפללים יתפצל למניינים שונים. גם בית כנסת אשר אין בו 100 מתפללים רצוי מאוד מאוד לומר לאותם זקנים שהם תשושים וישישים לא להביא אותם לבית הכנסת כלל ועיקר. מוטב שיתפללו יחידים בימים הללו מאשר יבואו לבתי הכנסת. דבר נוסף, גם אנחנו כשהולכים לבית הכנסת כשאין 100 מתפללים על הנהלות בתי הכנסת היום ומחר כבר לגרום לחיטוי של כל המושבים והתיבה והדלתות וכל מקום של מגע אדם בחיטוי. לחטא את הכל. וכמובן להתקין מתקן של חיטוי ידיים ליד הכיורים. כשאדם נוטל ידיו, אבל יחטא בחיטוי כל אימת שיוצא ונכנס לבית הכנסת. גם בכוללים ובתי המדרש, אני מורה שחייבים להתקין מתקן חיטוי וכן לחטא כאן את כל הכולל על מנת שנוכל להמשיך לתפקד בלימוד התורה ובתפילות. דבר נוסף, אין צל של ספק שלא צריכים לנשק מזוזה וזה כבר הרב הראשי הורה בכך, וזה ברור. יהודי תימן אשר נוהגים להחזיק את הגליון של ספר התורה, כל עולה לתורה מחזיק ביד ימין וביד שמאל את היריעה באמצעות המטפחת. אזי יש לחטא את המטפחות ועלינו גם כן לחטא את הידיים. נישוק אנחנו דרכנו לנשק את היריעה לפני הקריאה אחרי הקריאה. אם שמתם לב, אני היום כיצד אני מנשק. אני קד, מנשק באוויר ולא נוגע במטפחת. אלה הן ההוראות כעת עד שהקדוש ברוך הוא יחוס ויחמול עלינו וימנע מחלה ומגפה מנחלתנו. כיוצא בדבר, אין צל של ספק שאסור לגברים ללכת למקוואות לחלוטין. הטבילה של הגברים היא רשות, מקום כזה שמתקבצים בו מגע של גוף מכל בני האדם שאינך יודע מי הם ומה הם אסור. אשר לנשים, שזה חובה לטבול יש למשרד הדתות והוא העביר אלינו הנחיות ברורות מאוד מאוד קפדניות למי מותר וכיצד מותר. בוודאי שכל אחת שמעוניינת וצריכה, היא תעמוד בקשר איתנו ותקבל את ההוראות. אין לדחות תאריך חתונה. זוג שקבעו תאריך חתונה, מצווה לקיים את החתונה בזמנה ועל אחת כמה וכמה בימינו שלנו, שלצערינו לא תמיד בני הזוג נוהגים צניעות ולפעמים נכשלים, יש לקיים את החתונה בזמנה. אבל לא למעלה מ 100 איש. זה לא מצווה להביא מאות, בוודאי לא בתנאים האלה. אלא כל שעושים את החתונה במעמד מצומצם ולשם שמיים הברכה תהיה גדולה מאוד לבני הזוג וישמחם בשמחה גדולה הרבה יותר מאשר רבים שיבואו. אל נשכח מורי ורבותי שהבעיה עם החתונות היא לא רק בריבוי בני האדם, הבעיה של החתונות הם באולמות. כיוון שהאולמות ובתי המלון והתחבורה הציבורית והמטוסים אלה מקומות שבאים אליהם מכל מיני בני אדם, שאין עליהם שום פיקוח. שאין לנו עליהם שום ידע מי היה ומה עשה. לכן, אין יותר טוב מאשר חתונה פרטית במסגרת רבנות, מצומצמת לשם שמיים ובלבד לא לדחות את החתונה. ושוב, נסיים בתפילה מעומק הלב שהקדוש ברוך הוא יצילנו מכל צרה ומצוקה. לכן, היום ומחר אנחנו נאמר את המזמור למנצח מזמור דוד יענך השם ביום צרה ובזעקה, גם היום וגם מחר.

תאריך: 
12/03/20 ט"ז אדר התש"פ
x

Audio Playlist