דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים מפירי הוראות משרד הבריאות להסתמך על דברי חכמים 'תורה מגנא ומצלא'?

מדוע החברה החרדית נפגעה קשות מהקורונה?

והרי כלל הוא בדברי חכמים "תורה מגנה ומצילה". אם כן, מדוע נפגעה החברה החרדית מאוד קשה בקורונה?