דילוג לתוכן העיקרי

כיצד עלה ביד בני ארץ ישראל שסיימו קריאת כל התורה בשלש שנים, לקיים תקנת עזרא לקרוא פרשת בחוקותי לפני חג השבועות?