כיצד עלה ביד בני ארץ ישראל שסיימו קריאת כל התורה בשלש שנים, לקיים תקנת עזרא לקרוא פרשת בחוקותי לפני חג השבועות?

תאריך: 
14/05/20 כ' אייר התש"פ
x

Audio Playlist