דילוג לתוכן העיקרי

מהו דפוס ההתנהגות הנאות והמכובד במפגשים בין איש לרעהו?

ברוך ה' אנחנו זוכים לומר בתום כל תפילה הלכה. תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר, "הליכות עולם לו". אל תקרא הליכות אלא הלכות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך".

לא כתוב הלכות, כתוב הליכות עולם לו. דרשו חכמים אל תקרא הליכות אלא הלכות. אז מי שאומר הלכה כל יום זוכה לחיי עולם הבא. עולם לו - הכוונה עולם האמת והנצח.

'הליכות' אלו דפוסי התנהגות מסורתיים מדור לדור. ולכן, אלה הם הלכות. חושבים שהלכות זה רק מה שכתוב בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך, וזה נכון. יש הלכות שהם דפוסי התנהגות של אבותנו המקובלים מדור לדור.