דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי, בימי הקורונה, להתעלם ממציאה שמצא כשאין ברשותו כפפות?

אדם שעבר ברחוב ומצא מציאה שיש בה סימנים האם מותר לו להתעלם ולא לטפל בה, מאחר והוא חושש שמא אולי היא מזוהמת. ואין לו באותו הזמן כפפות חיטוי.

האם מותר לו להתעלם או שחייב הוא בכל זאת ליטול את האבדה על מנת לדאוג להשיבה לבעליה אם יוכל לזכות בקיום מצוות השבת אבדה?