דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות רשאים להעתיק ספר או יצירה שנוצרה ע"י אחרים?

האם שותפים יכולים לשכפל עותק של ספר שרכשו בשותפות או שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים?