דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים שלא לומר תחנון בתפילה כאשר הסנדק נמנה עם צבור המתפללים?