דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים, בתקופת הקורונה, להתפצל למניינים לפי נוסחי תפילה שונים למרות שזה עומד לכאורה בניגוד לתקנון ?