דילוג לתוכן העיקרי

היש להפריש תרומות ומעשרות משמן שהופק מעצי זית שגוי נטע בקרקע שרכש בארץ ישראל?