דילוג לתוכן העיקרי

האם בני תימן צריכים לפסוק לפי הרמב"ם? משנתו האחרונה של הרב עזריה בסיס לדבוק בהוראות הרמב"ם

הרב ארז רמתי בהסבר על משנתו האחרונה של הרב עזריה בסיס זצ"ל רבה של ראש העין מגדולי רבני עדת תימן. האם על צאצאי עדת תימן לדבוק בפסיקתו של הרמב"ם?