דילוג לתוכן העיקרי

מסילת ישרים - פרק יא - מידות הנקיות - שבועות שקר וחילול השם 17

השיעור הועבר בבית הכנסת שערי ציון יד בנימין