דילוג לתוכן העיקרי

מסילת ישרים - פרק יט - ביאור חלקי החסידות באופן העשיה יראת הרוממות והידור מצוה 30

השיעור הועבר בבית הכנסת שערי ציון יד בנימין