דילוג לתוכן העיקרי

ההישענות על המשמעת העצמית הוולונטרית של כל אזרח הופכת את הסגר לחסר תועלת וגורמת לגידול בתחלואת הקורונה