דילוג לתוכן העיקרי

האם יש לכתוב בספר תורה ששת השורות הקודמות לפרשת 'האזינו' במרכז הדף או מתוח לצדדים?

האם להקפיד בספר תורה עפ"י מסורת העתיקה ששימרו יהודי תימן או עפ"י המנהג שכל העדות ביראל נוהגות כיום?