דילוג לתוכן העיקרי

העוסק במצוה פטור מן המצוה, האם כלל זה חל גם על מי שעוסק בתורה?