דילוג לתוכן העיקרי

היום חמץ מחר נבלות וטרפות

 


ביטול חוק החמץ היינו שבירת הסטטוס קוו
בעוונותינו המרובים נשיאת בית המשפט העליון החמיצה עיסתה. גורמים מסוימים עטרו לבג"ץ בעניין איסור הכנסת חמץ לבית חולים, איסור שקיים מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. ובג"ץ בהרכב של שלושה שופטים החליטו לאפשר לכל מי שמעוניין להביא חמץ לתוך בית החולים ללא שיבדקו ויימנעו בעדו. מועצת הרבנות הראשית בהמלצתו של הייעוץ המשפטי דרשו לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב אולם נשיאת בית המשפט העליון דחתה את הבקשה על הסף. 
ההתנהלות הזאת חמורה מאוד שהרי שינוי בסטטוס-קוו בחברה הישראלית הוא דבר שמצריך דיון מעמיק בהרכב רחב בכדי לשקול את השיקולים המתבקשים מכל צדדיו. החברה בישראל משוסעת מאוד בין דתיים ולא דתיים, בין ימין לשמאל ובין יהודים ושאינם יהודיים. 
שופטת בית המשפט העליון איננה משכילה להבין את מה שהבין דוד בן גוריון, שעל אף זכויותיו הרבות היה אתאיסט ואף על פי כן מהרגע הראשון בהקמת המדינה כאשר צפו ועלו השאלות בנושא הדת בצה"ל הוא החליט שהצבא יתנהל בצורה אחידה בלבד. למשל הוא אמר "צבא אחד יש לנו" ואוכל כשר הוא כשר גם לאנשים שאינם דתיים ולכן על מנת שדתיים וכאלו שאינם דתיים יוכלו לשרת יחדיו חייב שיהיה אוכל כשר בכל מטבחי צה"ל. היום לצערנו מנסים לפרום גם את זה בתוך הצבא. 
אולם לפחות בתחום של בתי חולים האיזון עד היום לא הופר, מכיוון שסוגים רבים של בני אדם מגיעים לבתי החולים משתדלים שכל המטבחים בבתי החולים יהיו כשרים לחלוטין. כפי שאדם דואג לבריאותו כך הוא רוצה להיות בטוח שהוא אכל אוכל כשר. על בסיס זה נוצר הסטטוס-קוו שלא מכניסים חמץ בפסח, כיון שאיסור חמץ הוא איסור מאוד חמור, אפילו "במשהו" כלומר בדבר מזערי שבמזערי חמץ אוסר.