דילוג לתוכן העיקרי

האם להסתייע בסיעה ערבית באופן זמני לצורך הקמת ממשלה?

הרב רצון ערוסי – ניתן להסתייע ברשימה ערבית לצורך הקמת ממשלה

השיטה הדמוקרטית המקדשת את האני – בחטא יסודה
בשבוע שעבר הושבעו חברי הכנסת העשרים וארבע, וכעת נקרה לפתחם המשימה החשובה להקים ממשלה. 


השיטה הדמוקרטית שמציבה במרכז את האני ואת האגו ולא את האידיאולוגיה בחטא יסודה. צריך להעמיד את הוויכוח האידיאולוגי במרכז העניינים, לאחד יש שיטה ודרך שהוא מנסה לשכנע ולשני יש שיטה אחרת שהוא מנסה לשכנע והעם ישקול ויבחר. 


לצערנו הרב התחרות נהפכת להיות תחרות אישית, פלגנית, משסעת ומבזה שזה דבר חמור מאוד כשלעצמו.


משום שראשית זוהי איננה נקראת דמוקרטיה, שנית זהו הרס המערכת של יחסים בין בני אדם, אבל עוד יותר מכך, כיון שבכל זאת במקרה הנידון שיש לנו ראש ממשלה שהוא כעת נמצא בהליכים משפטיים ברגע שבאים ופוסלים אותו עוד בטרם הוכרע הדין פוגעים בכך בעיקרון החפות ופוגעים בהליך השיפוטי. 


המחוקק קבע במדינת ישראל וכך גם קבעה תורת ישראל שכל עוד אדם לא הורשע הוא חף מפשע, אבל ברגע שאתה בא ואומר שבשום פנים ואופן איתו אני לא הולך, אני גם לא אצטלם איתו, אני גם לא אביא אותו אליי - הרי זוהי פסילה, זה התערבות גסה בהליך השיפוטי ופגיעה בעיקרון של החפות ש"אדם חף מפשע עד שלא יוכח להיפך".
אני עכשיו אינני מלמד זכות על ראש הממשלה, אלא אני כעת אומר מהי דמוקרטיה אמיתית, מהבחינה הזאת ברור שכל דפוסי ההתנהגות הללו שגויים והם אפילו פסולים.