דילוג לתוכן העיקרי

מדוע לא ניתן למנות גר צדק לשררה והרי הוא יהודי לכל דבר?