דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לעשות מלאכה אם סיימו ערבית של שבת מבעוד יום?