דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים בימי חודש אב לערוך טקס הסרת לוט לקריאת רחוב ע'ש אדם ערכי ?