דילוג לתוכן העיקרי

האם המתפלל בבית כנסת צבאי שנוהג כמנהג אבותיו עובר על 'לא תתגודדו'?