הרה"ג ערוסי שליט"א יצא למסע שליחות בקרב הקהילות היהודיות בלונדון

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א יצא בבוקר יום שלישי כ"ז תשרי למסע שליחות בקרב הקהילות היהודיות בלונדון. מטרת השליחות הינה חיזוק וביסוס הקשר של הקהילות היהודיות עם עולם משפט התורה – המשפט העברי.
כידוע הרה"ג רצון ערוסי שליט"א פועל ועושה כבר שנים רבות למען הקמת מרכז עולמי למשפט התורה ואף זכה להעמיד מבנה גדול ומכובד לצורך מרכז חשוב זה , אשר בימים אלה עמלים על עבודות הגמר של המבנה.
הרה

חשיבותו של המרכז העולמי למשפט התורה – המשפט העברי היא הקשר הבלתי נפרד של עם ישראל לזהותו היהודית. במסע שליחות חשוב זה ידרוש הרב בפני הקהילות היהודיות בעניין משפט התורה והחיבור לזמנינו, כמו-כן יפגוש הרה"ג רצון ערוסי שליט"א מנכבדי הקהילות היהודיות על מנת לגייס אותם כשותפים למשימה ולהביא להצלחת פרוייקט חשוב זה.

תגיות: 
תאריך: 
09/10/07 כ"ז תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist