כשרות תבלינים לפסח

ככלל כל התבלינים צריכים בדיקה יסודית מתערובת אסורה במהלך כל השנה ובפרט בפסח. תבלינים לשימוש בפסח יש לבדוק היטב שאין מעורב בהם אחד או יותר מחמשת מיני הדגן ובפרט אם באו במגע עם מים לפני פסח, ובפסח - התבלינים יהיו אסורים לשימוש בפסח כלל.

יש לזכור:

א. התבלינים רגישים ופגיעים לחרקים, שרצים ותולעים ויש לבדקם ולשמרם במקום יבש ומוגן מפני חום כדי למנוע השרצה, ורצוי להכניסם להקפאה.

ב. רוב התבלינים הם מיובאים מחו"ל ופטורים מתרו"מ. אולם אלו הגדלים בארץ יש להפריש מהם תרו"מ. ובשנת השמיטה אין לקנותם בשוק החופשי מחשש ספיחין, ויש לקנותם במקומות מושגחים למהדרין.

ג. לשימוש בפסח אין לקנות תבלינים טחונים, בגלל חשש סביר שמעורב בהם אחד או יותר מחמשת מיני דגן, ומהסיבה הפשוטה שאין אפשרות מעשית אמתית לברור היטב ובכמויות מסחריות גדולות.

ד. למען הסר ספק ולהידור הכשרות בכלל ובפסח בפרט: יש לקנות תבלינים שלמים לא טחונים בכמות קטנה שתספיק לשבעת ימי הפסח, לברור אותם היטב מכל מיני גופים זרים ושונים, לפחות ג' פעמים, ולטחון אותם במטחנה המיועדת לתבלינים של פסח.

ה. תבלין הכורכום והז'נגוויל אפשר לקנות אותם טחונים רק במקום שיש השגחה, ומשגיח במקום. ודווקא נקי, דהיינו ללא תערובות. לעניין החילבה ורכיביה כדאי לציין שגרעיני החילבה צריכים בדיקה ג' פעמים, ולאחר מכן יש לתת לאדם נוסף לבדוק בדיקה נוספת, משום שגרעיני חיטה ושעורה מצויים בגרעיני החילבה יש דמיון ביניהם, קשה לזהותם ומשום כך אין לקנות כלל חילבה טחונה לפסח. כמו"כ יש לברור את הכמון היטב היטב ג' פעמים מחשש שגרעיני שיבולת שועל מצויים בכמון, ולתת לאדם נוסף לבדיקה. את שאר התבלינים המיועדים לחילבה, קל לברור אותם: כגון הפלפל החריף, הפלפל השחור, ההל והציפורן - לטחון אותם במטחנה המיועדת לפסח ולהכין את התערובת של התבלינים כל אחד לפי טעמו בכשרות מהודרת.

צריך לזכור: לשיטתנו עפ"י הרמב"ם אין לסמוך כלל על שיטת הביטול לפני פסח, ואיסור תערובת חמץ בפסח בכל שהוא בעינו עומד, ואסור להשתמש בפסח בכל מוצרי המזון והמשקאות אפילו של בד"צים למיניהם, אלא אם הוברר שאין תערובת חמץ מלפני הפסח.

ויאכלו ענוים וישבעו

תגיות: 
תאריך: 
26/03/08 י"ט אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist