קונטרס נר יום טוב - תשובה (מס' 1) מאת מו"ר הרב רצון שליט"א.

במסגרת מדור 'שאל שאלה' נשאל מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א אודות הוצאת קונטרס הדלקת  נר יום שפורסם ע"י הרה"ג רצאבי שליט"א. תשובת הרב מתייחסת לנסיבות אשר הביאו את הרה"ג רצאבי להוצאת הקונטרס ולא לנושא הנדון בו. שכן לנושא הנדון כבר פרסם מו"ר הרב רצון שליט"א מאמר עמוק ומקיף לפני כשלושים שנה. בתשובת מו"ר יוצא הרב בקריאה נסערת לאיחוד השורות וקיבוץ הדעות לאהבת חינם והסרת המחלוקת מבני עדתינו, וחתם בתפילה - ה' יצילנו משגיאות, וינחנו לעבדו באמת, ויזכנו ליאור באורו ולעסוק תדיר בתורתו הקדושה, אמן כן יהי רצון. להורדת תשובת הרב - לחץ כאן.

תאריך: 
01/11/08 ג' חשון התשס"ט
x

Audio Playlist