תשובה (מס' 2) לשאלה נוספת שנשאל מו"ר - תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.

בתשובה לשאלה נוספת אשר נשאל מו"ר הרב רצון יצ"ו בנושא - קונטרס הדלקת נר יום טוב, מתאר הרב את מערכת
היחסים בין הרבנים הגאונים הרה"ג יצחק הלוי זצ"ל והרה"ג יחיא קאפח זצ"ל אשר התבטאה בכבוד ובהערכה הדדית, כיאה לתלמידי חכמים. לתשובה מצורף מאמר אשר טרם ראה את אור הדפוס (מתוך ספרו של הדיין הרב אבירן הלו יצ"ו) המתאר בצורה מפורטת את תקופת שיא המחלוקת והיחסים בין גדולי אותו הדור.
  להורדת תשובת הרב כקובץ - לחץ כאן.
תאריך: 
04/11/08 ו' חשון התשס"ט
x

Audio Playlist