מבכים מרה את הסתלקותו של מו"ר עטרת ראשנו הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

הליכות עם ישראל, מכון מש"ה והליכות תורת עם עולם מבכים מרה את הסתלקותו של
הגאון הגדול הצדיק והמקובל מו"ר עטרת ראשנו הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

מו"ר היה מופת לאהבת תורת ישראל מופת לאהבת עם ישראל מופת לאהבת ארץ ישראל מופת לאהבת כל אדם מופת לענווה מופת לחכמה מופת ליושר ואמת

מעל לכל תיזקף לזכותו של מו"ר עידודו וסיועו ליזמתו של מו"ר הרב רצון ערוסי שליט"א בעניין משפט התורה וייסוד בתי דין לממונות. וכל בית ישראל יבכו את השריפה ששרף ה'. ה' ינחם נחמה שלמה לא רק את הרבנית הצדקת שעמדה לימינו בכל שנות חייו, ואת בניו ובנותיו, ואת כל המשפחה הנכבדה, אלא גם את כל בית ישראל שהתייתמו עם עלותו של מו"ר לישיבה של מעלה.
 
תנצב"ה
 
תמונות של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל מכנס דיני ממונות
 
תאריך: 
08/06/10 כ"ו סיון התש"ע
x

Audio Playlist