רחל מבכה את בניה–בוניה / הרב רצון ערוסי שליט"א סופד להרוגי הטבח באיתמר הי"ד

בכה תבכה בלילה, בכה בתחתונים, תבכה בעליונים.
לא משפחת פוגל ובן ישי לבדם בכו ובוכים על חמשת חלליהם, ה' יקום דמם.
לא גם בני יישוב איתמר בכו ובוכים על בני יישובם, ה' יקום דמם.
לא גם כלל מתיישבי יהודה ושומרון ומגורשי גוש קטיף בכו ובוכים על חבריהם שנטבחו בידי בני עוולה, ה' יקום דמם.
אלא כל העם היושב בציון וגם כל כלל ישראל בכו ובוכים על החללים, ה' יקום דמם.
ובכיה רבתי זו מבכה גם את העליונים, גם את מלאכי השרת, וגם את השכינה.
על אלה אני בוכיה. עיני עיני ירדה מים. ידו פרש צר על כל מחמדיה.
בני ציון היקרים המסולאים בפז איכה נחשבו גופותיהם לנבלי חרס.

משפ' פוגל ובן ישי, תושבי איתמר, מתיישבי יהודה ושומרון ומגורשי גוש קטיף, בני העם היושב בציון, כלל עם ישראל, הבה ונישא כולנו תפילה לבורא עולם, שדמעותינו אלו יפתחו שערי שמים, וקולה של רחל אמנו המבכה את בניה, שהם בוניה, יזכה ובמהרה למענה מאת ה' יתברך, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום ה', ושבו בנים לגבולם.
בנחמת ציון ינוחמו כל המתאבלים על חללי בת עמי, ה' יקום דמם.
הבוכים בדמע ובתפילה
הרב רצון ערוסי וכל בית הליכות עם ישראל ומכון מש"ה

תאריך: 
15/03/11 ט' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist