הלכות מעשיות - פסח התשע"א

הלימוד ב"כולל יום השישי" האחרון (ד' בניסן) נסוב סביב הלכות חג הפסח הקרב ובא.
להלן מספר נושאים אשר הועלו ע"י תלמידי הכולל לכב' מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א.

כשרות סוכר, אודם ומשחת שיניים  - אשה אשר אפתה עוגות לפסח עם סוכר כשר לימות השנה, מותר לאכלם בפסח,כי הסוכר הרגיל אינו בחזקת תערובת חמץ אלא אם ידוע לנו אחרת. אודם, ומשחת שיניים בעלת מתיקות צריכים להיות כשרים לפסח, מאחר ויש חשש בליעה.
המתקת יין יבש ע"י צימוקים - יין יבש, מותר להמתיק בצימוקים (שאין דינם כסוכר).

עמילן שלא בדברי מאכל - בגדים מעומלנים בחומר המכיל חמץ מותר ללבשם בפסח כי אין חשש שהעניין יגיע למאכל, אולם כשיש חשש שיגיע למאכל כמו מפת שולחן - אסור.

חציר מעורב בגרעיני שעורה - חציר לבהמות לפסח שמעורב בגרעיני שעורה יש לבדוק, אם הגרעינים מבוקעים (בדיקה מדגמית) יש לאסור להאכיל לבהמה כי הוא אסור בהנאה.
הכשרת מקרוגל - בנוגע להכשרת מקרוגל לפסח, דינו קל יותר מתנור כי הוא לא מתחמם אלא רק המאכל. ולכן יש לנקותו היטב, כולל הדפנות לאחר מכן ייקח כלי עם מים המכילים חומר פגום ויחמם אותו וכך יכשיר אותו. הרוצה להחמיר יגעיל את המגש.
דין ביטול בששים - בנוגע למוצרים לפסח הרי שבאופן עקרוני ניתן לסמוך על הבד״צים בנוגע לביטול בששים. אולם לגבי בד״ץ בית יוסף יש לבדוק באופן פרטני אם יש ביטול בששים.
מיחם שעל גביו מחממים חמץ - יש לנקות את המיחם מאבנית (חובה) ולהרתיח אותו, ואת המכסה יש להגעיל. אנו לא דנים את המכסה כיבש כדי לחייבו בליבון כי כאן יש לנו אדים ולא אש יבשה.
בירה - יש להחמיר לדונה כחמץ גמור, אולם בדיעבד יש לשאול שאלת רב.
תבשיל שבושל בכלי חמץ בפסח שדינו בן יומו - הרי שנותן טעם לפגם בפסח - לפי מרן מותר (תמז סעיף י), אולם מנהג תימן לפי מהרי״ץ - להחמיר.

תגיות: 
תאריך: 
10/04/11 ה' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist