קריאת קודש לסיוע ותרומה לכולל לדיינות נר אבשלום ע"ש הרב אבשלום עדן ע"ה

אחיי ורעי די בכל אתר ואתר
ה' עליכם – תחיו!

כידוע, יקירנו, הרב אבשלום עדן ע"ה נתבקש לישיבה של מעלה בטרם עת. וכולם יודעים שהוא היה מן הפעילים הבולטים ביותר במפעלי התורה של הליכות עם ישראל, ובאופן מיוחד בפעילותו לקיומו של כולל אברכים לדיינות. הוא מסר נפשו למען כולל זה וראה בו מפעל חייו. לכן החלטנו שכולל זה ישא את שמו, לזכותו ולזכרונו הטוב.

משום כך אנו פונים לכל תלמידיו, ידידיו, מכריו וקרוביו, להירתם חושים למען כולל זה, ולחתום על הוראות קבע, כל אחד כפי יכולתו, כדי שהכולל ימשיך להתקיים ויתפתח ויצאו ממנו דיינים היושבים על מדין, כי ב"ה מדובר באברכים מצוינים מוכשרים ושקדנים, יראי ה' ובעלי מידות. ובראשם, הרב חנן גפני הי"ו, שהרב אבשלום ע"ה אהב אותו מאוד.

זכות גדולה מאוד תהיה לכל העושים והמעשים לביסוס כולל זה. כי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, ואין מדינתנו יכולה להיות מדינה יהודית אלא במשפט התורה.

ה' יהא בעזרכם וירבה בטובכם ובאשרכם ובהצלחתכם אתם וכל בני ביתכם.

בברכה

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

להורדת הוראת קבע לחצו כאן

להעברת תרומות והוראות הקבע ניתן לעמוד בקשר עם המשרד בטלפון 03-6358382
או עם הרב גפני בטלפון 052-6176136.

הרב אבשלום עדן

 

תאריך: 
29/04/13 י"ט אייר התשע"ג
קבצים מצורפים: 
x

Audio Playlist