רשימת יינות שאינם מפוסטרים

לכל ידידינו הנוהגים על פי משנת הרמב"ם לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה מצורפת לשימושכם רשימת יינות מפוסטרים ושאינם מפוסטרים הנמכרים היום בחנויות על פי פרסומי הרבנות הראשית.

להורדת הרשימה לחצו כאן

יש לשים לב כי ביינות לא מעורב חומר ממתיק. שעל אף שברכת היין היא "בורא פרי הגפן",
על פי דעת מארי יוסף קאפח זצ"ל הנ"ל פוסל את היין מלקדש עליו. (הלכות שבת פכ"ט, אות לח)
תאריך: 
04/03/13 כ"ב אדר התשע"ג
קבצים מצורפים: 
x

Audio Playlist