תורה לאור הלבנה

ביום שני, כ"ב אייר תשע"ה 11.5.15, בשעות הבוקר המוקדמות הופסק החשמל במספר אזורים בקרית אונו.

חברי בית המדרש ללימוד משנה יומית יצאו ללמוד בחשיכה מחוץ לבית המדרש לאורו של רכב חונה.
את השיעור העביר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א ברח' הרצל 71 קרית אונו, כמידי יום בשעה 5:00 בבוקר.

כזכור, התנא הקדוש ר' עקיבא, עני היה ולמד תורה לאור הלבנה, ולפעמים, לאור האש שבתנור כמובא באבות דר' נתן:

"בכל יום ויום היה (רבי עקיבא) מביא חבילה של עצים. חציה מוכר ומתפרנס, וחציה מתקשט בה.
עמדו עליו שכניו ואמרו לו: עקיבא, אבדתנו בעשן. מכור אותן לנו, וטול שמן בדמיהן, ושנה לאור הנר.
אמר להם: הרבה סיפוקים אני מסתפק בהן: אחד, שאני שונה בהן; ואחד, שאני מתחמם כנגדן; ואחד, שאני יכול לישן בהם. "

ניכר שזוהי מסירות נפש ללמוד תורה. אנו קוראים לשאר החברים להצטרף למסגרת לימוד זו מידי יום ביומו שיש בה תועלת מרובה כמנהג אבותינו הקדושים.

תאריך: 
14/05/15 כ"ה אייר התשע"ה
x

Audio Playlist