הרב יוסף קאפח "פאר יהדות תימן" (מתוך קול סיני)

הבטאון הבלתי מפלגתי של נאמני התורה בישראל "קול סיני" בשנת התשכ"ד בחר את הרה"ג יוסף קאפח לייצג את פארה של יהדות תימן בין חכמי הדור.

תאריך: 
01/01/18 י"ד טבת התשע"ח
x

Audio Playlist