בישולי גויים האם כולל מחלל שבת בפרהסיא?

תשובה: 
1. הרמב"ם כתב, דין התלמוד שמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי, לכל דבר, לאו דווקא לעניין יין.
2. אין לי ידיעה, מה היה המצב ההיסטורי בימיו של הרמב"ם, כי הרמב"ם במשנה תורה כתב, כאמור, דין התלמוד.
ברור לנו, שבימינו, עינינו רואות ולא זר, שרבים ממחללי שבת בפרהסיא, מקדשים בליל שבת, ומתפללים בבית הכנסת בשבת. דבר שגרם לכמה מפוסקי ההלכה בימינו לקבוע שיש מחלל שבת בפרהסיא, לתאבון.
3. הנעת היין בכלי פתוח אוסרת.
תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist