צירופי שיטות ע``י ספק ספיקא

שאלה: 

ב` הרב,
ידוע שמורי הוראה נוהגים לעשות צירופי שיטות על ידי ספק ספיקא.
לדוגמא, ראיתי מי שסבר שאם יש כלי שלא ידוע אם עבר עליו מעת לעת אבל ידוע שעבר עליו לילה, אפשר לפעמים בדיעבד להחשיב אותו כאילו אינו בן יומו: שמא עבר עליו מעת לעת, ואת``ל שמא הלכה כמו רש``י ועוד ראשונים שסוברים שגם כלי שעבר עליו רק לילה אינו בן יומו
או בספירת העומר לגבי אדם שלא זוכר אם ספר יום אחד שמתירים לו לספור בברכה שמא הוא כן ספר ואת``ל שמא הלכה כמאן דאמר מצוות ספירה היא על כל יום לחוד
וככה קיימים הרבה מקרים של צירוף שיטות בהם אחד הספקות הוא ``שמא הלכה כפלוני``.
השאלה:
1.לא ברור לי מה משמעות הדבר ``שמא הלכה כפלוני``, מה מהות הספק . האם יש רק מישהו אחד שהלכה כמותו?
הרי ``אלו ואלו דברי אלקים חיים`` ומה הספק.

2.או בדוגמה שהבאתי. הרי להלכה השו``ע והרמ``א לא הביאו כלל את דעת רש``י שמספיק לילה בשביל שהכלי לא יהיה בן יומו.
מדוע זה ספק ``שמא הלכה כרש``י``? האם יש ספק חלילה שמא מה שהשו``ע פסק זה לא להלכה?

בתודה מראש

תשובה: 

1-2. שיטה זו, שמוסיפים לספק האחד ספק נוסף, כמו ההלכה, אינה מוסכמת. כי חובתנו לברר הלכה כמי. ואם לא הצלחנו להכריע, בגלל שהדברים שקולים ויש ראיות לזה וראיות לזה, הכלל הוא, שספיקא דאורייתא לחומרא. כלומר, חייבים אנו להחמיר, כי המחלוקת היא בעניין שהוא דאורייתא. ובספק של תורה יש להחמיר. ואם הספק הוא בדרבנן, הכלל הוא שיש להקל.
אולם המשתמשים בשיטה זו בהרבה מקרים, אינם רואים עצמם בעלי יכולת להכריע בין בעלי מחלוקת, בגלל התבטלותם כלפי קודמיהם. ולכן הם מצרפים גם את הספק הנוסף, לספק כפי מי ההלכה, ואז גם כשהספק הוא בדאורייתא, מאחר יש שני ספקות, לפי שיטתם, הם מורים להקל.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist