כמה שאלות...

שאלה: 

כבוד הרב`
1) מה דינה של חולצת T-shirt עליה כתוב:``...טובה הארץ, מאוד מאוד`` בדיוק כמו שכתוב בפסוק בספר במדבר י``ד, ז; כולל ניקוד וטעמי מקרא.
האם מותר בכלל ללבוש חולצה כזאת? האם מותר להכניס אותה לשרותים, לבריכה, או למקווה טהרה?
2) הלכות ציצית פרק ב`, הלכה ט`: קשה עונש מי שאינו מניח לבן, יתר מעונש מי שלא הניח תכלת: לפי שהלבן, מצוי לכול; והתכלת, אינה מצויה לכול--לפי שאינה מצויה בכל מקום ולא בכל זמן, מפני הצבע שאמרנו.
אחד מחבריי הבין מכאן שאם מישהו ילבש ציצת ללא תכלת הוא יענש, אף-על-פי שהטיל לבן לבגדו. האם הוא הבין נכון?
3) הלכות ברכות פרק א`, הלכה ב`:...ומטעמת--אינה צריכה ברכה, לא לפניה ולא לאחריה: עד רביעית.
כאשר בנאדם טועם את מאכליו הוא לא בהכרח פולט את המאכל, אך ההלכה לא מחייבת אותו לברך אלא-אם-כן בלע יתר על רביעית; האם הבנתי נכון?
4) הלכות ברכות פרק א`, הלכה י``ט:כל האוכל דבר האסור, בין בזדון בין בשגגה--אינו מברך עליו לא בתחילה, ולא בסוף...
אני מבין מכאן שאם החולה המסוכן אוכל ביום הכיפורים עליו לברך כי הוא רשאי לעשות זאת, האם הבנתי נכון הלכה זאת?
5) אני מבין שהפת פוטר דבר הנאכל עימו ואני גם מבין שאין היין פוטר משקה אחר כלשהו. אם-כן, כאשר סועדים ושותים משקה כלשהו -אפילו יין- במהלך הסעודה עלינו לברך על אותו המשקה ברכה אחרונה כי ברכת המזון אינה פוטרת אותום. האם הבנתי נכון הלכה זאת?
תודה על תשובותיך! יברכך ה` וישמרך!

תשובה: 

1. אם האותיות מרובעות אסור להיכנס עם חולצה זו לשירותים או למקווה טהרה. אבל מותר לבריכה, כי בבריכה אין נוהגים להיות ערומים לגמרי כמו במקווה טהרה.
2. אם הוא בטוח שיש לו תכלת אמתי.
3. לשיטת רבינו, כשהוא טועם, אף שהוא בולע, אינו מברך, אלא אם כן בלע רביעית.
4. המאכל, כשהוא לעצמו, אינו אסור. רק לאדם הבריא אסור לאכול ביוה"כ, ולכן, החולה, שמותר לו לאכול ביוה"כ, מברך.
5. היין שבתוך הסעודה, דינו כדבר שבא בתוך הסעודה, שלא מחמת הסעודה, שמברכים לפניו ולא לאחריו.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist