הפיסוק בתפילה

שאלה: 
שלום לכבוד הרב
שמתי לב שישנו פיסוק בסידורים של התימנים במעט מקומות שונה משל הספרדים והאשכנזים.
למשל בתפילת ערבית הפיסוק אצל התימנים הוא "אשר בדברו מעריב ערבים, בחכמה פותח שערים, בתבונה משנה עיתים" וכו' .
בניגוד לספרדים שמנקדים "אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה, פותח שעריםבתבונה, משנה עיתים" וכו' .
כמו כן אצל התימנים בתפילת שמונה עשרה מנקדים "והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל, ותפילתם" וכו'
בעוד שסידורים אחרים מנקדים "והשב העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם" וכו'.

1) האם גם הניקוד התימני בסידורים מועתק מכתבי יד או שהניקוד נעשה על ידי העורכים הנוכחיים של הסידורים?

2) מה פירוש המילים בתפילת שמונה עשרה "ואישי ישראל" ואיך זה מסתדר עם שאר המשפט?

תודה רבה לכבוד הרב ושלום.

תשובה: 

1. כן. הרי בתכלאל הקדום יש ניקוד עליון, מה גם שיש לנו כמו בשאר העדות את מסורת קריאת התפילה, ניקודה, פיסוקה, נעימתה וכיו"ב.
2. לפי הפשט "אשי ישראל" הקרבנות שישראל מקריבים כל יום, עולה, אשה ריח ניחוח לה'.
אך לפי הדרש, הכוונה לנשמות צדיקים שמיכאל השר הגדול מקריב בכל יום על גבי מזבח של עולה, עיין מנחות, קי, א, ותוספות, שם, ד"ה ומיכאל.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist