עניין החזרה

שאלה: 

שלום הרב.

לדעת מורי קאפח, האם יש עדיין עניין ויש להתעקש ולהורות כתקנת הרמב``ם ולהתפלל בלא חזרת הש``ץ או עניין זה אינו כבר תקף?

בתודה מראש.

תשובה: 

הרמב"ם לא ביטל את הדין לחש וחזרה. ובמשנה תורה אין זכר לתקנתו שהתפילה תהיה אחת, כל הציבור בלחש מילה מילה עם הש"ץ שהוא לבדו מתפלל בקול.
תקנת הרמב"ם לא בטלה, למרות עמדתו השונה בעניין זה של הרדב"ז זצ"ל.
לדעת מהרי"ק, אין לבטל תקנת הרמב"ם, כי לא נשתנו הסיבות שבגינן הרמב"ם תיקן את התקנה.
אבל מהרי"ק לא התכוון שאסור להתפלל לחש וחזרה, אלא שאין לבטל תקנת הרמב"ם, כאילו שהמתפלל לפי תקנת הרמב"ם עושה עבירה.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist