דיני כהנים

שאלה: 

לכבוד הרב רציון ערוסי שלום רב,

האם כהן הנכנס לבית קברות ושם אין מצבותו רק לאחר שיצא או בזמן ששהה בו נאמר לו שזה בית קברות האם הוא טמא וגם אם כן יש דרך להסיר את הטומאה?
או במקרה שנכנס כהן בטעות לבית קברות ומיד הבין ויצא ממנו?

בתודה רבה ובהמשך יום נעים

תשובה: 

בזמן הזה כולנו טמאי מתים, ואין לנו דרך להסיר טומאה זו. כי יש צורך בהזיית מי חטאת, שנעשה מאפר פרה אדומה.
אולם כל אלה שאינם כהנים, אינם מוזהרים על הטומאה.
הכהנים מוזהרים מפני טומאת המת, גם כשהם טמאי מתים.
ולכן כהן הנכנס לבית הקברות בתוך ארבע אמות של הקבר, הוסיף טומאה על טומאתו. אך אין אפשרות לעקרה, עד שייבנה בית המקדש במהרה בימינו. וגם עד אז הכהן יצטרך להיזהר שלא להוסיף טומאת מת על טומאתו.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist