דילוג לתוכן העיקרי

הרמב"ם

שאלה

לכבוד הרה"ג הרב רצון הי"ו שלום רב!
שמעתי כי הרמב"ם כלל לא הכיר את תורת הקבלה ורק בסוף ימיו שמע עליה האם נכון הדבר?
דבר נוסף האם נכון כי מנהגי תימן הם כ"חק בל יעבור"? כי יש מקומות שאפילו מארי לא פוסק כהרמב"ם בגלל המנהג(כך שמעתי)
תודה וכל טוב

תשובה

א. בעניין הרמב"ם והקבלה נכתב רבות, לכאן או לכאן.
לענ"ד הרמב"ם לא הכיר את הזוהר, אולם יש עניינים קבליים שנחשבים לסתרי תורה, שאנו מוצאים בכתבי הרמב"ם ובכתבי המקובלים הקדמונים, כי תורת הקבלה במובן של סתרי תורה היא תורה קדומה מאז משה רבינו, כמו מעשה מרכבה.
אולם יש גם הבדלים בעניינים אלו, כמו שגם בין המקובלים יש הבדלים בעניינים אלו.
ב. בדרך כלל יש ללמוד מנהג, אך יש והמנהג נדחה בגלל מצבים שקשה להתמודד עמהם.
צא וראה מנהג יהודי תימן שאין בו שום ספק, שהנשים מילדותן, מכסות שיער ראשן לחלוטין.
ובימינו אפילו החרדיות אינן מכסות שער ראשן, רק מעת הנישואין, וקשה לבנות התימניות החרדיות לשמור מנהג אמהותיהן הכשרות והצנועות, והן נוהגות כמו הבנות החרדיות האשכנזיות והחרדיות.
ויש שהמנהג נדחה בגלל שיקולים הלכתיים שונים.