תחנון בשבעת ימי השמחה של חתן

שאלה: 

הייתי בחתונה בבוקר שבסופה התפללו תפילת מנחה.
החתן רצה לומר תחנון והביא מעדות אישית שלו שכשלמד בבית מדרשו של הרב קאפח היה שם חתן בשבעת ימי המשתה ואמרו תחנון.
מה מנהג התימנים לעניין תחנון בשבעת ימי המשתה של חתן/בחתונה עצמה
בברכת חזק וברוך עופר לוי כובשי

תשובה: 

המדקדקים לנהוג כהרמב"ם אומרים תחנון, לא רק בבית הכנסת, שיש בו חתן, גם בבית חתנים בימי חול.
והנוהגים כמהרי"ץ, בהשפעת השו"ע והאחרונים, אין נוהגים לומר תחנון, כשיש חתן.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist