שאלה

שאלה: 

לכבוד הרב השלום והברכה .
הרב אמר לי בשיחה טלפונית כי דעת הרמב"ם [המובאת בספרו היד החזקה ] כי קדושי אשה בכסף הם מדרבנן, בטעות יסודם.
ראיתי לאחרונה בשו"ת הרמב"ם שאלה קמ"א כי הרמב"ם עצמו נדרש לשאלה זו ושם לכאורה הוא מסביר את דעתו כי אכן קידושין אלו מדרבנן .
אודה לרב מאוד על התייחסותו

תלמידו , מעריכו , ואוהבו
בן ציון

תשובה: 

עיין בדברי מהרי"ק על דברי רבינו, אישות, א, א, שהאריך להוכיח, ששיטת רבינו היא שקידושי אישה בכסף הם מדאורייתא.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
x

Audio Playlist