גדר משחק בקוביא בימינו

שאלה: 

במסגרת הלימוד במסכת ראש השנה וההסבר שמופיע במפרשים על כך שמשחק בקוביא הוא שדווקא זו עיקר פרנסתו התעוררה השאלה האם בימינו אותם האנשים שמפעילים חדרי הימורים באינטרנט (ובידוע שיש ביניהם יהודים וישראלים שזו פרנסתם היחידה)יחשבו מבחינת ההלכה כמשחק בקוביא שפסול לעדות ומה למעשה ההשלכות המעשיות של פסול לעדות בימינו
אודה לכב` הרב באם יוכל להשיב לי ביומיים הקרובים.

תשובה: 

לפי רבינו, שני יסודות מצטברים, שאם הם מתקיימים, האדם נפסל לעדות מדרבנן:
א. שיש במשחק אסמכתא.
ב. שזה עיסוקו של המהמר, כך שאינו עוסק ביישובו של עולם.
איני מכיר את ההימורים באינטרנט, אבל אם יש בהם גדרי אסמכתא, כמו המשחקים בקוביה על כספים, כיוון שאין האדם מפסיד ומקנה כספו למנצח בגמירות דעה מלאה, יש כאן חשש של גזל, ואם ההימורים הם עיסוקו, ואינו עוסק ביישובו של עולם, אז, ורק אז, הוא פסול לעדות.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist