לימוד רמב``ם+גומל

שאלה: 

שלום עליכם מורנו ורבנו!!
א.כיצד או איך נכון ללמוד את הרמב``ם (הלכות) כדי להבין אותו
על בוריו?
ב.אח שלי היה במעצר צבאי, האם הוא צריך לברך הגומל?

תשובה: 

א. קשה להנחות, כשאין לי שום פרטים על השואל, גילו, השכלתו התורנית, מצבו - עובד או לומד, או שניהם, ואם יש לו חברים ללימוד הרמב"ם.
ב. אם המעצר ניתן לו כעונש עפ"י פס"ד - צריך לברך הגומל.
אם כחשוד - אין צריך לברך.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist