הלכות שבת

שאלה: 

שלום לרב!

1. האם צעצועי ילדים שעושים רעש [כגון צינור פלסיק ובתוכו חרוזים], הם מוקצה בשבת?

2. האם מותר לתופף על השולחן בשבת? [הרי הוא איננו כלי נגינה]

3. מפני מה נאסרו כלי נגינה בשבת?

4. האם מחיאת כפיים גם היא אסורה בשבת?

תודה רבה!

תשובה: 

1. אם צעצועים אלו משמיעים קול צליל, או קול שיר, אסור להשתמש בהם בשבת. ואם סתם רעש - מותר.
2. לכתחילה אסור לתופף בשבת, גם בכלי שאינו כלי תיפוף.
3. שמא יתקן כלי שיר.
4. כן.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist