הכנה מיום טוב ליום טוב

שלום לרב רצון ושנה טובה.
אבקש לדעת מהו הדין לענין הכנת אוכל מיום טוב ליום טוב,מדובר לגבי ראש השנה והכוונה להכנת ארוחת ליל שני של ראש השנה.
מארי יוסף כותב בביאורו להרמב``ם שראש השנה קדושה אחת היא,האם זה להקל או להחמיר?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אע"פ שימי ראש השנה הם כיום אחד וכקדושה אחת, אבל הני מילי לחומרה. אך לא לקולא. ואסור להכין מיו"ט אחד לשני.
ומארי ציין שאבותינו בתימן חרגו משיטת הרמב"ם, ואמרו סליחות בליל שני של ר"ה כדי לעכב את הציבור בבית הכנסת, שלא ידחקו בנשותיהם להכין ארוחת ליל שני, כבר מסוף היום הראשון, אלא רק לאחר צאת הכוכבים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪