ברכת השכיבנו

שאלה: 

בשיח ירושלים כתוב שלהרמב"ם יש לומר את השכיבנו הארוכה, ולא לחתום "ברוך אתה שומר עמו...". וכתוב שם מתשבות הראב"ם "שלא יהיה מברך אחרי ק"ש שלש ברכות".
א. הכיצד שלוש ברכות???
ב. הרמב"ם עצמו כתב שיש נוהגים לומר נוסח זה בסוף ספר אהבה.

תשובה: 

א-ב. אכן כן. אין שלוש ברכות, אלא רק שתיים. הגואל והמולך בכבודו, ולא שומר עמו ישראל לעד. וזו שיטת הרמב"ם, והמנהג הוא לא לגבי החתימה המולך, אלא לגבי הפסוקים שאומרים בתוך הברכה השנייה.

תאריך: 
02/08/07 י"ח אב התשס"ז
x

Audio Playlist